– Opiskele kanssamme

Nordic Genex Nextgen Health Academy

NextGen Health Academy on Nordic Genex Oy:n perustama ja ylläpitämä koulutusjärjestelmä, jolla koulutamme terveydenhoidon ammattilaisia, ravintoterapeutteja ja kaikkia niitä, joita kiinnostaa omien asiakkaiden terveyden ylläpito ja sairauksien ennaltaehkäisy yksilöllisesti, terveyden uuden aikakauden mukanaan tuomin uusin menetelmin ja analyysein.
– Missiomme

Missio

Missiomme on kokonaisvaltaisen testauksen, tieteen ja koulutuksen avulla auttaa ihmisiä.
Missiomme on kokonaisvaltaisen testauksen, tieteen ja koulutuksen avulla auttaa ihmisiä tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä siitä, minkälaisilla yksilöllisillä elämäntavoilla ja ravinnolla voi parhaiten tukea hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Olemmehan kaikki yksilöitä, ja meillä kaikilla on omat perinnölliset vahvuutemme, heikkoutemme ja elintapamme. Keskitymme toiminnassamme genomi- ja suolistoterveystiedon sekä kliinisten laboratoriotulosten analytiikkaan, joita opetamme tulkitsemaan suhteessa elämäntapoihin, ravintoon sekä mahdollisiin terveydellisiin haasteisiin. Palvelujamme ja tuotteitamme käyttävät niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin yksityiset asiakkaat. 

Koulutusterveisin,

Ville ja Annika
– Tiimi

NextGen Health Academy tiimi

Ville Pöntynen
Lääketieteellinen johtaja 
Koulutusvastaava 
Annika Kalvia
 Nordic Genex Oy tj.
Tuotevastaava
Dora Bold
Senior product manager
Created with